30 декември 2011 г.

Промените в договорите за мобилни услуги

В брой 105 на Държавен вестник от 29.12.2011 е публикуван обновеният Закон за електронните съобщения (виж и тук), който въвежда редица промени по отношения на договорите ни с мобилните оператори. Тези промени влизат в сила за новите договори от 20 декември 2011, включително, а до 29 февруари 2012 всички общи условия на мобилните оператори трябва да бъдат променени и оповестени.

Глава 14-та “Защита на интересите на крайните потребители” съдържа текстовете, които защитават абонатите от недобронамерените търговски практики, които целят да ни държат вързани към един оператор и техните широко тълкувани условия. Ето и някои от промените:

СРОК НА ДОГОВОРИТЕ


0 < срок < 2 години
Договорите могат да бъдат сключвани и за срок по-малък от една година, но не и по-дълъг от две години.

До 7 дни без неустойка
Новите договори с оператор могат да се разтрогнат в рамките на 7 дни от сключването им, без да се дължат неустойки от абоната. Изключение правят договори, при които се получават крайни устройства (напр. мобилни апарати, модеми, рутери, телевизори, компютърна техника).

Безсрочен с 1-месечно предизвестие
При изтичане срока на договора той става безсрочен при същите условия, като абонатът може да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки.

Операторът уведомява абоната за изтичане на договора му поне 30 дни по-рано.

ОБЩИ УСЛОВИЯ


В Общите условия трябва да бъдат посочени условията и реда за прекратяване на договора при желание от абоната.

Когато Общите условия се изменят, операторът е задължен да уведоми за изменението поне 30 дни преди влизането им в сила. При несъгласие с Общите условия, когато се инициират от оператора (а не например от Комисията за регулиране на съобщенията), абонатът да може да прекрати договора си в срок от 30 дни от влизането им в сила, без да държи неустойки.

КРЕДИТЕН ЛИМИТ

Съобщение при достигане на кредитен лимит
Операторът е задължен (чл. 198, ал. 1, т. 7) да предостави безплатно информация за нетипичен трафик или прекомерно потребление с цел самостоятелно наблюдение и контрол на разходите от страна на потребителя.

Нека запознатите, експертите и юристите определят по-добре дали абонатът може сам да определи кредитния си лимит и какво гласи обновеният закон по този въпрос. Към настоящия момент кредитният лимит не представлява “услуга”, а мярка, която операторите взимат срещу лоши платци и неразрешено потребление, без да са задължени от закона да уведомяват абоната за превишаването му. Прочете повече тук. С решения 342 до 344 от 31 март 2011 обаче Комисията задължава трите мобилни оператора да уведомяват абоната при достигане кредитния лимит.

Според новия закон, операторът ви се задължава да ви извести за достигане на кредитния лимит и ако откажете да увеличите кредитния си лимит, таксуваните услуги над него ще за сметка на оператора.

Допълнение: Никола Балов също пише на прост език за промените в договора с мобилен оператор: Договор с мобилен оператор – какво трябва да знаете след промените в закона (9 януари 2012).

Допълнение: Организацията “Активни потребители” също обръщат внимание на промените в договорите с мобилните оператори: Мобилните оператори с нови задължения (14 март 2012).

1 коментар:

  1. За 7-те дни неустойка не знаех, но мисля че не се практикува въпреки изменението в закона, защото съм чувала, че трябва да си платиш абонамента до края на срока за който е сключен договора, ако искаш да се откажеш и за това обикновено ти казват, че няма смисъл да се отказваш по-рано. Сериозно ще погледна и ще поинтересувам от това изменение на закона. Би било добре всякакви такива изменения да се съобщават по новините, за да са информирани хората, особено възрастните, които лесно се лъжат.

    ОтговорИзтриване